logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHrabovec, Andrej (1898-1984)

Tituly:

dištriktuálny dekan, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 27.decembra 1898, Žilina – † 12. februára 1984, Beckov, poch. v Žiline

Životopis:

Kňazské svätenie prijal 29. júna 1922 v Nitre. Ako kaplán pôsobil dva roky v Oščadnici, v rokoch 1924-1928 v Lietave. Od r. 1928 bol kaplánom v Dubnici, potom v Trenčianskej Teplej. V r. 1932 zložil prosynodálne skúšky. V r. 1933 sa stal farárom v Strečne, v r. 1936 zastával funkciu sekretára Žilinského dekanátu, v r. 1939 dekanom dištriktu. Od r. 1940 bol farárom vo Veľkej Bytči (dnes Bytča), v r. 1942 sa stal dekanom Veľkobytčianskeho dekanátu. V rokoch 1949-1956 bol mimo pastorácie. Potom sa stal správcom farnosti v Dolnej Súči. V r. 1978 odišiel na odpočinok do Charitného domu v Beckove, kde 12. februára 1984 zomrel.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 152; Prikryl, Ľ. V.: Žilinskí kňazi a rehoľníci. Žilina 2007, s. 117, Trpiaci svedkovia viery, GORAZD N. F., Kňazský Seminár Sv. Gorazda, Nitra 2018, s. 49.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Oščadnica 1922 - - 1924 - - Hrabovec, Andrej (1898-1984) kaplán
Lietava 1924 - - 1928 - - Hrabovec, Andrej (1898-1984) kaplán
Dubnica nad Váhom 1928 - - 1928 po - Hrabovec, Andrej (1898-1984) kaplán
Trenčianska Teplá 1928 po - 1933 - - Hrabovec, Andrej (1898-1984) kaplán
Strečno 1933 - - 1940 - - Hrabovec, Andrej (1898-1984) správca farnosti 1936 sekr. žil. dekanátu, 1939 okr. dekan žil.
Bytča 1940 - - 1950 - - Hrabovec, Andrej (1898-1984) farár 1942 okr. dekan, bytč.
1949 - - 1956 - - Hrabovec, Andrej (1898-1984) mimo pastorácie
Dolná Súča 1956 - - 1978 - - Hrabovec, Andrej (1898-1984) správca farnosti
Beckov 1978 - - +1984 febr. 12. Hrabovec, Andrej (1898-1984) dôchodok od 18. júla do 14. augusta 1982 duch. sl. rehoľ. sestry ÚSS Straník