logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHoťka, Viliam

Iné mená:

Hoťka Gulielmus

Tituly:

teológ, liturgista

Životopisné dáta:

* 2. júna 1915, Veľká Maňa, dnes Maňa, okr. Nové Zámky – † 5. januára 1995, Turčianske Teplice, okr. Martin

Životopis:

Za kňaza ho vysvätili 26. júna 1938 v Trnave. Ako kaplán začal pôsobiť v Čachticiach a v Zlatých Moravciach, potom v Pobedíme (1939) a vo Vrbovom (1941). Od r. 1942 bol správcom farnosti v Dubovej pri Modre, od r. 1949 špirituálom kňazského seminára v Trnave aj cirkevným cenzorom, od r. 1953 farárom v Banskej Štiavnici. Neskôr pôsobil vo farnostiach Plavecký Peter (1954), Bučany (1957) a Lehota pri Nitre (1963). V r. 1965 ho ustanovili za tajomníka Slovenskej liturgickej komisie. V rokoch 1968-1969 bol rektorom kňazského seminára v Bratislave, od r. 1970 správcom farnosti v Jasovej pri Nových Zámkoch, od r. 1979 v Lábe. Od r. 1992 opäť pôsobil v bratislavskom seminári ako špirituál, na túto funkciu mal mimoriadne schopnosti.
Venoval sa najmä problematike spirituálnej teológie. Reprezentuje ju najmä rozsiahla kristologická štúdia, ktorá vychádzala na pokračovanie v revue pre duchovný život Smer r.1945 pod názvami: Kristus žijúci v nás, Zrastení s Kristom. Dovŕšenie spolužitia s Kristom. Zdôrazňuje v nej myšlienku, že spojenie kresťana s Kristom je bytostné. Kresťan je zrastený s Kristom, či si to uvedomuje, alebo nie. Svoj duchovný život má usmerňovať tak, aby uskutočňoval v sebe život Krista aktualizovaný na jeho konkrétnu situáciu. V intenciách veľkých cirkevných učiteľov (sv. Lev Velký, sv. Cyril Jeruzalemský, sv. Ján Zlatoústy, sv. Tomáš Akvinský, sv. Bernard z Clairvaux a i.) zastával názor, že kresťan sa s Kristom spája akoby v jednu mystickú osobu. Pôsobenie posväcujúcej milosti je vlastne Kristov život v ňom, lebo je to podstatne tá istá milosť, ktorou je omilostená aj Kristova duša. Hoťka rozvíja veľkolepú analógiu sv. Bernarda, vychádzajúcu zo Svätého písma, v zmysle ktorej táto jednota je jednotou ženícha a nevesty, pričom Kristus je Ženích a duša veriaceho (a tiež aj celá Cirkev) je nevestou. Kristus a milujúca duša sú teda dve bytosti vliate do jednej. Ďalšie práce: Na sviatok Najsv. Trojice (Katolícke noviny, r. 83, 1968, č. 23).

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 522.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Čachtice 1938 jún 26. 1938 po - Hoťka, Viliam kaplán
Zlaté Moravce 1938 po - 1939 - - Hoťka, Viliam kaplán
Pobedim 1939 - - 1941 - - Hoťka, Viliam kaplán
Vrbové 1941 - - 1942 - - Hoťka, Viliam kaplán
Dubová 1942 - - 1949 - - Hoťka, Viliam administrátor
Bratislava 1949 - - 1951 - - Hoťka, Viliam špirituál kňazského seminára cirkevný cenzor
Banská Štiavnica 1951 - - 1953 - - Hoťka, Viliam kaplán
Banská Štiavnica 1953 - - 1954 - - Hoťka, Viliam správca farnosti
Plavecký Peter 1954 - - 1957 - - Hoťka, Viliam správca farnosti
Bučany 1957 - - 1963 - - Hoťka, Viliam správca farnosti
Lehota 1963 - - 1968 - - Hoťka, Viliam správca farnosti
Lehota pri Nitre 1963 - - 1968 - - Hoťka, Viliam správca farnosti r. 1965 tajomník Slovenskej liturgickej komisie
Bratislava 1968 - - 1970 - - Hoťka, Viliam rektor kňazského seminára
Jasová 1970 - - 1979 - - Hoťka, Viliam správca farnosti
Láb 1979 - - 1992 - - Hoťka, Viliam správca farnosti
Bratislava 1992 - - - - - Hoťka, Viliam špirituál kňazského seminára


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
450437Hoťka, ViliamVeľkosť a tragédia človeka1992

Knihy o ňom

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
663969Florensová, GráciaVeď som tvoj...1997

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
41631Duchovný pastier19417Viliam Hoťka: Náš život v Kristu.
41559Duchovný pastier19418Viliam Hoťka Náš život v Kristu
683Smer19451Viliam H o t k a. Kristus žijúci v nás.
704Smer19452-4Viliam H o t k a. Kristus, žijúci o nás.
773Smer19457-10Viliam H o t k a. Kristus, žijúci o nás.
791Smer19461-2Viliam Hoťka. Kristus žijúci v nás.
821smer19463Viliam Hofka. Kristus, žijúci v nás.
842smer19464Viliam Hotka Kristus žijúci v nás.
859smer19465Viliam Hoťka. Kristus žijúci v nás.
872smer19466Viliam Hoťka. Kristus, žijúci v nás.
886smer19467Viliam H o ť k a. Kristus, žijúci v nás.