logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHorvátik, Jozef od sv. Alojza, SchP

Tituly:

provinciál, pedagóg, organizátor rehoľného života

Životopisné dáta:

* 1. augusta 1919, Trnovec, okr. Skalica – † 21. februára 2009, Dolné Dubové, okr. Trnava

Životopis:

Stredoškolské štúdiá absolvoval u piaristov v Nitre. Do ich rehole vstúpil 27. augusta 1942, rehoľné sľuby zložil 28. augusta 1946. Filozofické a teologické štúdiá absolvoval na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Za kňaza ho vysvätili 29. septembra 1946 v Košiciach.
Ako piarista pôsobil vo Svätom Jure (1946-1948), v r.1948 bol profesorom gymnázia, magistrom novicov a piaristických klerikov. Po násilnej likvidácii rehoľníkov r.1950 musel aj on opustiť kláštor a bol deportovaný do sústreďovacieho kláštora vo Svätom Beňadiku. Po prepustení z internácie pôsobil ako kňaz v duchovnej správe v Dolnom Dubovom (1950-1968), v Kolte (1971-1972). V čase tzv. normalizácie mu odňali štátny súhlas na verejnú duchovnú činnosť. Bol nútený pracovať ako robotník na Morave, potom na stavbe atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. V r. 1981 mu udelili štátny súhlas a ustanovili ho za administrátora farnosti Dvorníky, v r. 1990 za farára v Dolnom Dubovom.
V rokoch 1969-1993 zastával funkciu provinciála Rehole piaristov na Slovensku. Bol koordinátorom rehoľného života v tejto provincii a má veľkú zásluhu na tom, že piaristi na Slovensku prežili tvrdé roky útlaku. V ťažkých podmienkach formoval nových členov, takže po r. 1990 sa mohli piaristi znovu zapojiť do evanjelizácie Slovenska v duchu piaristického hesla „Zbožnosť a veda“ formou vyučovania na základných a stredných školách, ako aj vo farskej pastorácii.
Jeho spomienky na obdobie útlaku boli uverejnené v zahraničnom zborníku Las escuelas pias en Európa central (Zbožné školy v strednej Európe) pod názvom Testimonio de la vida en las catacumbas (Svedectvo o živote v katakombách). V oficiálnom časopise Rehole piaristov Ephemerides Calasanctianae uverejnil nekrológy niekoľkých členov Slovenskej piaristickej provincie (Jozef Gavlák, Gejza Bolda).

Pramene:

Catalogus generalis Ordinis clericorum regularium pauperum Matris Dei Scholarum Piarum 1 Januarii 1995. Rím 1995, s. 280-281; Schematizmus Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy 2000. Bratislava 2000, s. 284; Las escuelas pias en Európa central. Anuario de la Orden de las escuelas pias 1994. Rím 1994, s. 110-115; Čelovský, F.: Periodizácia dejín Rehole piaristov na Slovensku. In: Návrat k prameňom. Prievidza 1992, s. 19-20; Čižmár, M.: Generál piaristov z Plavča. Levoča 1999, s. 109, 110, 126, 127.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Svätý Jur 1946 - - 1950 - - Horvátik, Jozef od sv. Alojza, SchP kaplán 1948 profesor na gymnáziu, magister novicov a klerikov.
Dolné Dubové 1950 - - 1971 - - Horvátik, Jozef od sv. Alojza, SchP správca farnosti
Kolta 1971 - - 1972 - - Horvátik, Jozef od sv. Alojza, SchP správca farnosti
1972 - - 1981 - - Horvátik, Jozef od sv. Alojza, SchP mimo pastorácie
Dvorníky 1981 - - 1990 - - Horvátik, Jozef od sv. Alojza, SchP správca farnosti
Dolné Dubové 1990 - - - - - Horvátik, Jozef od sv. Alojza, SchP farár