logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHorváth, Pavol Ján

Iné mená:

Horváth Paulus, Joannes Bapt.

Životopisné dáta:

17. -18. storočie

Životopis:

11. júna 1697 bol ustanovený za farára vo Veľkých Chyndiciach, odtiaľ 9. novembra 1699 v mestečku Vráble, potom 12. mája 1702 v Sklabinej. Odtiaľ prijal 6. júna 1705 úrad v Rimóci so Sipék a Lacz. Odtiaľ 1. mája 1706 znova v Sklabini. Odtiaľ prešiel 28. mája toho roka do Karancsságu. Potom od 16. mája 1707 pôsobil v mestečku Tekovské Lužany. Tam držali kostol a farnosť protestanti. Tam bol činný až do r. 1710.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Chyndice 1697 jún 11. 1700 - - Horváth, Pavol Ján farár
Vráble 1699 nov. 9. 1702 máj 12. Horváth, Pavol Ján farár
Sklabiná 1702 máj 12. 1705 - - Horváth, Pavol Ján farár
Rimócz(Maďarsko) 1705 jún 6. 1706 - - Horváth, Pavol Ján farár
Karancsság (Maďarsko) 1706 máj 28. 1707 máj - Horváth, Pavol Ján farár
Sklabiná 1706 máj 1. 1706 máj 28. Horváth, Pavol Ján farár
Tekovské Lužany 1707 máj 16. 1710 - - Horváth, Pavol Ján farár