logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHorváth, Anton (1736-1792)

Iné mená:

Horváth Antonius.

Životopisné dáta:

* 1736 – † 15. februára 1792, Ostrihom, Maďarsko

Životopis:

10. marca 1758 bol poslaný za kaplána do kráľovského mesta Ostrihom. Nato bol 28. februára 1761 ustanovený za farára v Tölgyesi. Odtiaľ 12. júla toho roka v Ipeľskom Sokolci, v r. 1766 tam bol vykonaný súpis farnosti. V r. 1774 skončilo benefícium, ako dôchodca býval v Svätom Antone. Avšak zasiahnutý zmenami doby bol umiestnený v Brutoch za kaplána a administrátora, kde pôsobil tri roky. Nato sa v r. 1779 stal farárom v Soóshartyáne, kde bol v tom roku vykonaný súpis, v ktorom je o farárovi toto: „Ak niekto opustil, odstránil ho aj s koreňom, čím bol príkladom pre ostatných.“ 8. februára 1782 dostal benefícium na ostrihomskom hrade, kde zomrel vo veku 56 rokov. Je pochovaný v krypte kostola sv. Ignáca.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ipeľský Sokolec 1761 júl 12. 1774 - - Horváth, Anton (1736-1792) farár
Tölgyes(Maďarsko) 1761 Feb. 28. 1761 - - Horváth, Anton (1736-1792) farár
Soóshartyán (Maďarsko) 1779 - - 1782 feb. 8. Horváth, Anton (1736-1792) farár
Ostrihom I.(Maďarsko) 1782 - - +1792 feb. 15. Horváth, Anton (1736-1792) farár