logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHorecký, Anton

Iné mená:

Horeczky, Antonius

Tituly:

básnik

Životopisné dáta:

* 29. júna 1785, Varín, okr. Žilina – † 4. novembra 1857, Dražovce, okr. Nitra

Životopis:

Mal šľachtický pôvod. Nižšie gymnázium navštevoval v Žiline a v Bratislave a vyššie Bratislave a v Komárne. Filozofiu a teológiu študoval v Biskupskom kňazskom sem svätého Ladislava kráľa v Nitre. Absolvoval štúdium teológie, 22. augusta 1808 ho vysvätili za kňaza. Od r. 1808 pôsobil ako kaplán v Papradne, od 2. októbra 1810 do r. 1820 bol farárom v Bytčici, od r. 1821 v Lietave, od 9. septembra 1850 v Dražovciach. Tam ho 7. novembra 1857 pochoval predseda biskupského konzistória, kanonik Ondrej Mesároš.
Podporoval slovenskú spisbu, v rukopise zostala jeho obsiahlejšia časomerná príležitostná skladba Menospev Ondrejovi Koszper, je to veršovaná gratulácia Ondrejovi Kosperovi, farárovi v Teplici, z r. 1827. Táto skladba selankového rázu v čistej stredoslovenčine je z hľadiska tematiky a veršového systému blízka poézii Jána Hollého.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 512; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text.
http://www.varin.fara.sk/farnost-varin/farska-kronika/ - s. 13.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Papradno 1808 - - 1808 po - Horecký, Anton kaplán
Mariková 1808 po - 1809 - - Horecký, Anton kaplán
Lietava 1809 - - 1810 - - Horecký, Anton kaplán
Bytčica 1810 - - 1820 - - Horecký, Anton farár
Lietava 1821 jan. 2. 1850 - - Horecký, Anton farár
Dražovce 1850 - - +1857 nov. 4. Horecký, Anton farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943337Horecký, AntonMenospev Ondrejovi Koszper1827