logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHorčický, Andrej Augustín

Iné mená:

Horcsiczky Andreas, Augustinus.

Životopisné dáta:

17. -18. storočie

Životopis:

10. januára 1687 bol poslaný za koadjútora v Ružomberku. Nato bol 13. apríla 1692 ustanovený za farára Liptovskej Svätej Anne. V r. 1712 dostal nástupcu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ružomberok 1687 jan. 10. 1692 apr. 13. Horčický, Andrej Augustín farár
Liptovská Anna 1692 apr. 13. - - - Horčický, Andrej Augustín farár