logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHolóši, Ignác

Iné mená:

Hollósy Ignatius.

Tituly:

sídelný kanonik bratislavskej kapituly

Životopisné dáta:

* 27. júla 1778 – † 25. septembra 1850, Bratislava

Životopis:

Teológiu absolvoval v arcibiskupskom seminári v Bratislave v r. 1799. Stal sa prefektom v rodine grófa Rindsmaula v Bratislave. 31. júla 1801 bol vysvätený za kňaza. Od r. 1802 bol kazateľom v bratislavskom kostole sv. Salvatora, od r. 1803 kaplánom v slob. kráľ. meste Ostrihome. 22. decembra 1806 sa stal farárom v Nyergesujfalu, kde bol už nejaký čas administrátorom. 6. decembra 1813 bol inštalovaný za bratislavského kanonika. V kapitule dosiahol lektorát. Bol tiež opátom de Salamon.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nyerges-Ujfalu (Maďarsko) 1806 dec. 22. 1833 - - Holóši, Ignác farár