logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHéda, Anton

Iné mená:

Héda Antonius.

Životopisné dáta:

* 28. augusta 1802 – † 27. decembra 1862, Eliášovce, okr. Dunajská Streda

Životopis:

Teológiu absolvoval v seminári Marianum v r. 1824. Rok 1825 prečkal v kňazskom ústave v Ostrihome a 7. septembra toho roka bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Stupave, od r. 1728 v Novom Meste nad Váhom. Nato sa 28. novembra 1830 stal administrátorom v Pastuchove, až do 15. augusta 1832. Vtedy odišiel do Veľkých Levár za kuráta konvertovaných anabaptistov. 29. augusta 1834 sa stal farárom v Iliašovciach, kde aj zomrel. Založil fundáciu pre chudobných žiakov.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Pastuchov 1830 nov. 28. 1832 aug. 15. Héda, Anton farár
Nový Život - Eliášovce 1834 aug. 29. +1862 dec. 27. Héda, Anton farár