logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHatala, Jozef

Tituly:

vicearchidiakon, školský inšpektor

Životopisné dáta:

* 1868, Trenčín – † 27. októbra 1937, Trenčín-Orechové

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1892 vysvätený za kňaza ako kňaz rehole piaristov. V r. 1901 sa stal diecéznym kňazom nitrianskej diecézy. Ako kaplán pôsobil v rokoch 1901-1905 v Dubnici nad Váhom, v rokoch 1905-1909 bol administrátorom farnosti Malá Hradná. V r. 1909 zložil prosynodálne skúšky a stal sa v Malej Hradnej farárom. V r. 1913 sa stal farárom v Dežericiach a zároveň tajomníkom dekanátu. Od r. 1917 bol školským inšpektorom, v r. 1929 odišiel do dôchodku. Je pochovaný v Orechovom pri Trenčíne.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII, Nitra 1937, s. 150; nekrológ in Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLII, Nitra 1942, s. 114; internetové zdroje.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dioecesano adnumeratus 1901 - - 1901 - - Hatala, Jozef Clero
Dubnica 1901 - - 1905 - - Hatala, Jozef kaplán
Malá Hradná 1905 - - 1913 - - Hatala, Jozef administrátor, farár
Dežerice 1913 - - 1928 - - Hatala, Jozef farár
1929 - - - - - Hatala, Jozef dôchodca.