logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHanzlik, Ján (Skalica, 1709)

Iné mená:

Hanzlik Joannes.

Životopisné dáta:

* 1709, Skalica – † 24. januára 1769, Zavar, okr. Trnava

Životopis:

1. novembra 1733 prijatý do alumnátu budínskeho Széchényiana, kde absolvoval štúdium morálnej teológie. 20. septembra 1735 bol ustanovený za farára vo Svätom Kríži na Liptove. Odtiaľ prešiel 13. mája 1740 do Komjatnej, 22. januára 1748 do Bobrovca, 17. augusta 1750 do Radvane. Tam v r. 1755 vykonal vizitáciu Jozef Baťán, ktorý o farárovi povedal: 46 ročný. Knihy má po Jozefovi Bossányim, miestnom farárovi, spísaných 29 pre kostol. Od 4. decembra 1761 pôsobil v Zavare, kde vyhral v procese proti rodine Hrabovskej a kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Svätý Kríž 1735 sept. 20. 1740 máj 13. Hanzlik, Ján (Skalica, 1709) farár
Komjatná 1740 máj 13. 1748 - - Hanzlik, Ján (Skalica, 1709) farár
Bobrovec 1748 jún 22. 1750 - - Hanzlik, Ján (Skalica, 1709) farár
Radvaň 1750 aug. 17. 1761 dec. 4. Hanzlik, Ján (Skalica, 1709) farár
Zavar 1761 dec. 4. +1769 jan. 24. Hanzlik, Ján (Skalica, 1709) farár