logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHanzély, Jozef, SVD

Tituly:

misionár, rektor misijného domu

Životopisné dáta:

* 12. novembra 1931, Hrabušice, okr. Spišská Nová Ves – † 1. novembra 2007, Nitra

Životopis:

Do Spoločnosti Božieho Slova vstúpil roku 1942. V rokoch 1951-1960 pôsobil ako učiteľ v Gánovciach a Poprade. Popritom diaľkovo vyštudoval na Vysokej pedagogickej škole v Prešove odbor matematika a fyzika. V rokoch 1961-1962 bol vyšetrovaný a internovaný vo Valdiciach. Po amnestii r. 1962 pôsobil ako technik u Okresnej správy spojov v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1968-71 študoval teológiu na CMBF v Bratislave. Večné sľuby zložil 17. mája 1970. Za kňaza bol vysvätený 19. júna 1971 v Bratislave. Po vysviacke pôsobil v rokoch 1971-1974 ako kaplán v Markušovciach, v rokoch 1974-1982 ako správca farnosti Vyšný Slavkov a v rokoch 1982-1990 ako správca farnosti v Kluknave. V rokoch 1990–1992 bol po zmene režimu prvým rektorom misijného domu v Nitre na Kalvárii a od r. 1992 až do svojej smrti pôsobil ako duchovný u sestier Najsvätejšieho Vykupiteľa vo Vrícku. Na pohrebe sa zúčastnili spišský biskup Mons. František Tondra a nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, ako i množstvo veriacich, rehoľných sestier z farností, kde P. Hanzely pôsobil. Je pochovaný medzi spolubratmi na cintoríne svätého Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 237; internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Markušovce 1961 - - 1974 - - Hanzély, Jozef, SVD kaplán
Vyšný Slavkov 1974 - - 1982 - - Hanzély, Jozef, SVD správca farnosti