logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHajdin, Štefan

Iné mená:

Hajdin Stephanus.

Životopisné dáta:

* Moravský Svätý Ján – † 30. augusta 1797, Borský Svätý Jur, okr. Senica

Životopis:

V r. 1762 bol prijatý do alumnátu v Budíne. 11. októbra 1763 bol poslaný do duchovnej správy do prepozitúry na Spiš. V mesiaci novembri toho roka sa stal kaplánom v Levoči. Od r. 1768 farárom v Bušovciach, nato sa v r. 1775 stal farským vikárom v Spišskej Novej Vsi. V r. 1776 bol inkorporovaný do novozriadenej Spišskej diecézy. V r. 1780 sa vrátil do Ostrihomskej arcidiecézy a bol poslaný za kaplána na hrad do Budína. 8. septembra 1782 bol uvedený ako farár v Borskom Svätom Jure, kde v r. 1788 vykonal vizitáciu arcibiskup Baťán. V nej je o farárovi: „Zdravý dobre koná svoj úrad. Kráča primerane. Nezaznamenal som žiadnu chybu.“ Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Borský Svätý Jur 1782 - - +1797 aug. 30. Hajdin, Štefan farár