logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHajdinovič, Martin

Iné mená:

Hajdinovics Martinus.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Ako bohoslovec druhého ročníka bol v r. 1719 vysvätený za kňaza a poslaný do duchovnej správy. 24. júla toho roka bol ustanovený za farára v Zemnom. Tam v r. 1731 vykonal Pavol Forgáč vizitáciu, v ktorej je o farárovi: „Jeho príčinlivosťou bol v r. 1728 postavený kostol od základov s pomocou arcibiskupa Imricha Esterházy, ktorý tiež pridal naň trvale desiatok.“ Odtiaľ prešiel 11. februára 1733 do Dvorov nad Žitavou, kde pracoval až do r. 1736.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zemné 1719 júl 24. 1733 feb. 22. Hajdinovič, Martin farár
Dvory nad Žitavou 1733 feb. 11. 1736 - - Hajdinovič, Martin farár