logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHagaň, Matúš

Iné mená:

Hagany Matthaeus.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* Topoľčany – † 19. októbra 1709, Topoľčany

Životopis:

Ako chovanec seminára sv. Štefana sa stal v r. 1681 bakalárom a v r. 1682 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v Pázmáneu. 23. apríla 1686 bol ustanovený za farára v Malých Hosťach, s pripojenou farnosťou Šišov. Tam pracoval až do r. 1689. Od 25. mája 1700 bol farárom v rodnom mestečku Topoľčany. V tom roku tam vykonal vizitáciu Jozef Pongrácz, ktorý bol toho názoru, že treba zriadiť nemocnicu pre 12 osôb. Zastával úrad dekana. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Malé Hoste 1686 apr. 23. 1689 - - Hagaň, Matúš farár
Topoľčany 1700 máj 25. +1706 okt. 19. Hagaň, Matúš farár