logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGuniš, Ľubomír

Tituly:

honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 30. júla 1942, Veľké Chlievany, okr. Bánovce nad Bebravou

Životopis:

Po ukončení štúdia na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 14. februára 1965 vysvätený za kňaza Nitrianskej diecézy. Celé pastoračné obdobie prežil v žilinskom okrese. V rokoch 1965-1970 bol kaplánom v Konskej. V rokoch 1970-1971 bol správcom fary v Dolnej Tížine, v rokoch 1971-1973 v Lietave, potom celých dvadsaťpäť rokov pôsobil v Strečne. Ako výpomocný duchovný pôsobí vo farnosti Turany v martinskom okrese.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 151; internetové zdroje
Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 141.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Konská 1965 - - 1970 - - Guniš, Ľubomír kaplán 1965–67 zákl. voj. sl.
Dolná Tižina 1970 - - 1971 - - Guniš, Ľubomír správca farnosti
Lietava 1971 - - 1973 - - Guniš, Ľubomír správca farnosti
Strečno 1973 - - 1998 - - Guniš, Ľubomír správca farnosti
Petrovice 1998 - - 2003 - - Guniš, Ľubomír správca farnosti 2001 honor. dekan
Turany 2003 - - 2008 - - Guniš, Ľubomír dôchodok
Turany 2008 - - 2011 - - Guniš, Ľubomír výpomocný duchovný
Turany 2011 - - - - - Guniš, Ľubomír dôchodok