logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGulden, Andrej

Iné mená:

Gulden Andreas.

Životopisné dáta:

* 1657 – † po r. 1714

Životopis:

Študoval v Olomouci a vo Viedni kazuistiku. Od r. 1688 bol farárom v Tužine. V r. 1691 prijal Koš. Tam v r. 1697 vykonal Imrich Pongrácz vizitáciu, v ktorej hovoril, že farár má 40 rokov. 13. apríla 1701 bol ustanovený v Nemeckom Pravne. Tam postavil kostol, ktorý 10. septembra 1715 konsekroval Lukáš Natali. Pracoval až do r. 1714.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Koš 1691 - - 1701 - - Gulden, Andrej farár
Nitrianske Pravno 1701 apr. 13. 1713 - - Gulden, Andrej farár
Kľačno 1713 - - 1714 - - Gulden, Andrej excurrendo z Tužiny
Tužina 1713 - - 1731 - - Gulden, Andrej farár