logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGudóczy, Benedikt

Iné mená:

Gudóczy Benedictus.

Tituly:

archidiakon, prepošt

Životopisné dáta:

† 18. októbra 1618, Trnava

Životopis:

Bol študentom trnavskej scholy pod vedením Fridricha Borussa. 27. decembra 1598 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil pri trnavskom farárovi Jurajovi Bánovskom. Ostrihomský arcibiskup Ján Kutaši ho poslal za farára do Stredy pri Šintave. (Dolná Streda) 16. apríla 1605 bol inštalovaný za ostrihomského kanonika. 20. júla 1610 za komárňanského archidiakona. Vzdajúc sa kustódie bol povýšený na svätobeňadického prepošta. † 18. októbra 1618. Mal vlastný dom na Jeruzalemskej ulici, blízo cintorínskeho múru. Je pochovaný v kostole sv. biskupa Mikuláša.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dolná Streda 1660 circa - - - - Gudóczy, Benedikt farár