logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGrotovský, Ján

Iné mená:

Grotovszky Joannes. Krotovszky Joannes.

Životopisné dáta:

† 14. januára 1754, Oravka, dnes v Poľsku

Životopis:

3. apríla 1719 bol ustanovený za farára v Nižnej na Orave. Odtiaľ prešiel 30. apríla 1723 do Podvlku, v r. 1737 do Oravky, kde zomrel. Založil fundáciu 200 zlatých florénov, aby mohol na farskom majetku v Podvlku postaviť nemocnicu, pre misionára P. Serafína Bošániho, vyslaného pápežskou bulou v r. 1748.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nižná 1719 apr. 3. 1723 apr. 30. Grotovský, Ján farár
Podvlk (Poľsko) 1723 apr. 30. 1737 - - Grotovský, Ján farár