logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGrešša, Stanislav

Tituly:

trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 6. mája 1938, Radimov, okr. Skalica – † 31. januára 2024, Nitra, poch. v Radimove

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol ordinovaný 1. júla 1962. Rok bol kaplánom v Detvianskej Hute, jeden rok v Bojniciach, v rokoch 1964-1966 v Čiernom Balogu, potom rok v Martine, tri roky vo Zvolene. V r. 1970 bol kaplánom v Novej Bani a stal sa správcom farnosti Kremnické Bane. Od r. 1972 bol mimo pastorácie, kedy mu bol odobraný štátny súhlas. Až do r. 1975 bol vo výrobe. V rokoch 1975-1977 bol kaplánom v Nitrianskom Pravne, potom rok pôsobil ako správca farnosti Malé Kršteňany. Od 15. októbra 1978 pôsobil ako správca farnosti Donovaly. V r. 1986 sa stal administrátorom v Uľanke pri Banskej Bystrici a stal sa správcom farnosti Sebedražie. V rokoch 1988-1990 spravoval farnosť Brehy. Od r. 1990 bol farárom v Turčianskom Ďure, v rokoch 1991-1992 v Selciach, od r. 1992 v Zemianskych Kostoľanoch. Od r. 2000 pôsobil ako duchovný v Komunite Kráľovnej pokoja v Radošine. V r. 2005 odišiel na odpočinok do Beckova. Od r. 2009 bol výpomocným duchovným v Turčianskych Tepliciach, od r. 2015 vo farnosti Partizánske - mesto. Od r. 2018 žil na dôchodku v Partizánskom, od r. 2022 v dome Promeritae Quieti v Nitre, kde aj zomrel v 86. roku života a v 62. roku kňazstva.
Pohrebnú svätú omšu za zosnulého duchovného otca Stanislava celebroval banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec v sobotu 3. februára 2024 vo filiálnom Kostole sv. Zuzany v Radimove vo Farnosti Unín. Telesné ostatky zosnulého kňaza následne uložili na miestnom cintoríne.
Ako mariánsky ctiteľ bol členom redakčnej rady časopisu Máriina doba, ktorý vydáva Mariánske kňazské hnutie.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 44;
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, Kňaz. seminár B. Bystrica-Badín 2006, s. 103.
http://www.novyschema.bbdieceza.sk/knazi_main.php?knaz=MjM3;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240131019

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Detvianska Huta 1962 - - 1963 - - Grešša, Stanislav kaplán
Bojnice 1963 - - 1964 - - Grešša, Stanislav kaplán
Čierny Balog 1964 - - 1966 - - Grešša, Stanislav kaplán
Martin 1966 - - 1967 - - Grešša, Stanislav kaplán
Zvolen 1967 - - 1970 - - Grešša, Stanislav kaplán
Nová Baňa 1970 - - 1970 po - Grešša, Stanislav kaplán
Kremnické Bane 1970 - - 1973 - - Grešša, Stanislav správca farnosti
1972 - - 1975 - - Grešša, Stanislav mimo pastorácie 1972 odobraný štátny súhlas, vo výrobe do roku 1975
Nitrianske Pravno 1975 - - 1977 - - Grešša, Stanislav kaplán
Malé Kršteňany 1977 - - 1978 okt. 15. Grešša, Stanislav správca farnosti
Donovaly 1978 okt. 15. 1986 - - Grešša, Stanislav správca farnosti
Špania Dolina 1984 - - 1986 - - Grešša, Stanislav excurrendo z Donovál
Uľanka 1984 - - 1986 - - Grešša, Stanislav excurrendo z Donovál
Uľanka 1986 - - 1986 - - Grešša, Stanislav správca farnosti
Sebedražie 1986 - - 1989 - - Grešša, Stanislav administrátor
Brehy 1989 - - 1990 - - Grešša, Stanislav správca farnosti
Turčiansky Ďur 1990 - - 1991 - - Grešša, Stanislav farár
Selce 1991 - - 1992 - - Grešša, Stanislav farár
Zemianske Kostoľany 1992 - - 2000 - - Grešša, Stanislav farár
Beckov 2000 - - 2007 - - Grešša, Stanislav dôchodok
Radošina 2007 - - 2009 - - Grešša, Stanislav dôchodok
Kremnické Bane 2009 - - 2015 - - Grešša, Stanislav výpomocný duch.
Partizánske 2015 - - 2018 - - Grešša, Stanislav výpomocný duch.
Partizánske 2018 - - - - - Grešša, Stanislav dôchodok