logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGoda, Karol

Iné mená:

Goda Carolus

Tituly:

trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 27. februára 1920, Radvaň nad Dunajom, okr. Komárno – † 19. decembra 2011, Štúrovo, poch. v Mužle, okr. Komárno

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol ordinovaný 22. júna 1947. Bol kaplánom v Dolnej Krupej, v r. 1948 v Suchej nad Parnou v trnavskom okrese, v r. 1949 v Sládkovičove v okrese Galanta, v r. 1950 v Dunajskej Strede. V r. 1951 bol uväznený, do pastorácie sa dostal až v r. 1955, kedy sa stal správcom farnosti v Mužle v okrese Komárno, v rokoch 1964-1974 pôsobil v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky, v rokoch 1974-1986 v Salke, v r. 1986 vo Svodíne. Od r. 1987 žil na odpočinku v Štúrove, pričom v r. 1992 bol výpomocným duchovným. Po reorganizácii slovenskej cirkevnej provincie náležal od 14. februára 2008 Nitrianskej diecéze. Je pochovaný v Mužle.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 337;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-E-J.htm; https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20111219018

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dolná Krupá 1947 jún 22. 1948 - - Goda, Karol kaplán
Suchá nad Parnou 1948 - - 1949 - - Goda, Karol kaplán
Sládkovičovo 1949 - - 1950 - - Goda, Karol kaplán
Dunajská Streda 1950 - - 1951 - - Goda, Karol kaplán
1951 - - 1955 - - Goda, Karol mimo pastorácie
Mužla 1955 - - 1964 - - Goda, Karol správca farnosti
Kamenica nad Hronom 1964 - - 1974 - - Goda, Karol správca farnosti
Salka 1974 - - 1986 - - Goda, Karol správca farnosti
Svodín 1986 - - 1987 - - Goda, Karol správca farnosti
Štúrovo 1987 - - +2011 dec. 19. Goda, Karol dôchodok r. 1992 výpomocný duchovný