logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGerometta, Eugen

Tituly:

národný a kultúrny pracovník, jazykovedec

Životopisné dáta:

* 28. augusta 1819, Žilina – † 16. júla 1887, Nitrianska Streda, okr. Topoľčany

Životopis:

Bol starším bratom Jána Miloslava Geromettu. Gymnázium absolvoval v Žiline, filozofiu študoval v Nitre a teológiu v Pešti. Za kňaza bol vysvätený r. 1842.
Ako kaplán pôsobil v Čadci, Dlhom Poli a od r. 1844 v Bytči, kde sa v r. 1853 stal farárom. Napriek talianskemu pôvodu mal silné slovenské národné cítenie. Už v Pešti zakladal slovenský čitateľský spolok. V r. 1848 kandidoval za poslanca, ale obvinili ho z poburovania ľudu. Bol členom stoličného zastupiteľstva v Trenčíne. V revolučných rokoch 1848-1849 sa zúčastnil v povstaní a bol pobočníkom Ľudovíta Štúra. Slovanské národy považoval za kmene jednotného slovanského národa, ale bol zástancom ich samostatného rozvoja. Pre obvinenie z panslavizmu ho v r. 1860 preložili do Nitrianskej Stredy.
Pôsobil ako člen jazykového odboru spolku Tatrín, bol spoluzakladateľom Matice slovenskej a členom jej právnicko-filozofického odboru. Významne podporoval slovenské gymnáziá. S nadšením sa pridal k stúpencom štúrovskej slovenčiny a propagoval uzákonenie spisovného jazyka pre celý národ. Zúčastnil sa aj na poslednej schôdzi spolku Tatrín v Čachticiach (1847), kde sa rozhodlo o uzákonení novej spisovnej slovenčiny.
Písal do slovenských (od r. 1845), ale aj do nemeckých a maďarských časopisov, najmä historické práce i články o potrebe jednotného jazyka. V rokoch 1847-1851 vychádzalo v Slovenských pohľadoch na pokračovanie jeho najvýznamnejšie dielo, historicko-filozofická úvaha O náklonnosti Slovanov k slobode - Slovo k potupňíkom našim. Táto práca vyšla aj samostatne.

Pramene:

Bagin, A.: Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín. Trnava - Bratislava 1980, s. 16. 48; Brezány, Š. A.: Dejatelia Kysúc v kultúre, umenia vede. Martin - Čadca 1971, s. 51-52.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bytča 1853 - - 1860 - - Gerometta, Eugen farár
Nitrianska Streda 1860 - - +1887 júl 16. Gerometta, Eugen farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942089Gerometta, EugenO náklonnosti Slovanov k slobode1847