logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGarday, Martin

Iné mená:

Garday Martinus. Garday Martin

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 1661 – † 1726, Slovenská Ľupča

Životopis:

5. apríla 1690 bol ustanovený za farára vo Svätom Antone, v Honte. 29. apríla 1698 získal úrad v Žarnovici, nato 15. novembra toho roka bol druhý raz ustanovený vo Svätom Antone. Odtiaľ bol 8. júla 1711 preložený do Bobrovca, potom 22. júla 1712 do mestečka Slovenská Ľupča. Kánonická vizitácia z r. 1713 píše, že mal vtedy 52 rokov, v službe bol 22 r. V r. 1718 a 1725 zložil peniaze fundáciu na výchovu dvoch klerikov v trnavskom seminári sv. Vojtecha ako ľupčianskych kaplánov. Bol patrónom základiny pre farára vo Svätom Kríži. Bol zároveň dekanom dištriktu. Pracoval až do r. 1726. Zomrel 65-ročný, je pochovaný vo svätyni.

Pramene:

Categ. Fundationalia. Fasc. XXX; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Svätý Anton 1690 apr. 5. 1698 - - Garday, Martin farár
Svätý Anton 1698 nov. 15. 1712 - - Garday, Martin farár
Žarnovica 1698 apr. 29. +1698 - - Garday, Martin farár
Bobrovec 1711 júl 8. 1714 - - Garday, Martin farár
Slovenská Ľupča 1712 júl 22. 1726 - - Garday, Martin farár