logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGallo Štefan, ThDr.

Tituly:

PhDr., ThDr., pápežský prelát, záchranca Židov, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 23. decembra 1882, Kolárovice, okr. Bytča – † 5. januára 1970, Žabokreky nad Nitrou, okres Partizánske

Životopis:

Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Žiline a v Nitre a potom študoval teológiu v Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava kráľa v Nitre. Kňazské štúdiá a formáciu v Nitre zavŕšil roku 1905 a získal doktorát scholastickej filozofie (PhDr.). Ako nadaný študent odišiel na ďalšie štúdiá do Ríma, kde ho 28. októbra 1908 vysvätili za kňaza a v nasledujúcom roku získal doktorát teológie (ThDr.).
Po návrate na Slovensko pôsobil ako kaplán v Trenčianskej Teplej, od roku 1910 v Močenku a od roku 1912 v Nitre. V roku 1914 sa stal farárom v Pruskom. Pôsobil aj ako prosynodálny sudca. V r. 1935 pôsobil v Iregu (dnes Jarok, okres Nitra), kde zotrval až do roku 1951 a od roku 1936 ako profesor biblických vied v Kňazskom seminári v Nitre. Od roku 1941 bol aj prosynodálnym examinátorom. V roku 1940 ho vymenovali za pápežského komorníka (Msgr.). V roku 1951 ho však Štátna bezpečnosť zatkla a internovali v kláštore v Močenku. V roku 1953 ho prepustili, ale štátny súhlas dostal až v r. 1958 do Nitrianskej Stredy za dočasného administrátora. V roku 1962 bol ustanovený za náhradného okresného dekana v Nitre a v tom istom roku dostal od štátu súhlas, aby mohol spravovať farnosť v Žabokrekoch nad Nitrou. V roku 1969, po dlhej práci v diecéze, žiadal o súhlas odísť na odpočinok. Zomrel dňa 5. januára 1970 vo veku nedožitých 88-ich rokov.
Jeho pôsobenie vo Farnosti Ireg bolo poznačené aj druhou svetovou vojnou. K vojnovému obdobiu sa viažu predovšetkým jeho záslužné činy na záchranu viacerých prenasledovaných Židov. V rokoch 1942 až 1945 pomohol zachrániť 35 Židov. Túto jeho činnosť vyzdvihol vo svojej knihe o holokauste na Slovensku nemecký spisovateľ Walter Brandmüller. K týmto zachráneným Židom patril aj Robert Freund, po vojne žijúci v Izraeli. Ako malého chlapca ho poslal arcibiskup Msgr. ThDr. Karol Kmeťko za ním, aby ho ubytoval u seba na fare. Robert Freund si milo spomínal na tohto kňaza, s ktorým jedával pri jednom stole a ktorý mu hovorieval: „Ja sa pomodlím svoju modlitbu a ty svoju”. Až do smrti tohto kňaza existovala medzi nimi čulá korešpondencia. Ako posledné si napísali vianočné pozdravy v roku 1969. „Som pyšný na to, že osud mi dovolil osobne poznať takého statočného, priameho a dobrého človeka”, napísal v jednom zo svojich listov Robert Freund, ktorý sa pri každej návšteve Slovenska zastaví aj pri jeho hrobe v Žabokrekoch nad Nitrou. Podobne bývala na fare v Iregu aj Viera Wetzlerová, ktorú spomínal v jednom liste z roku 1964, a Lilly Krosbaková, o ktorej záchrane nakrútili v Spojených štátoch amerických filmový dokument. Podobných spomienok zachránených Židov sa zachovalo viac. Jeho pôsobenie nebolo zamerané len na záchranu židovských spoluobčanov vlastným úsilím. Svojím vplyvom a slovom všestranne pôsobil aj na svojich farníkov, ktorých nabádal na podobné činy. V jeho farnosti tak bolo viacero ľudí a rodín, ktorí taktiež pomáhali Židom.
V roku 2005, pri príležitosti 35. výročia jeho smrti, udelili tomuto záchrancovi in memoriam vyznamenanie „Spravodlivý medzi národmi“. Pamätnú tabuľu odhalil v kostole sv. Mikuláša v Kolároviciach nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák 4. 12. 2005.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 144-145; internetové zdroje, Trpiaci svedkovia viery, GORAZD N. F., Kňazský Seminár Sv. Gorazda, Nitra 2018, s. 244.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Trenčianska Teplá 1909 - - 1910 - - Gallo Štefan, ThDr. kaplán
Močenok 1910 - - 1912 - - Gallo Štefan, ThDr. kaplán
Nitra 1912 - - 1914 - - Gallo Štefan, ThDr. kaplán
Pruské 1914 - - 1935 - - Gallo Štefan, ThDr. farár
Jarok 1935 - - 1951 - - Gallo Štefan, ThDr. farár r. 1950 internovaný
1951 - - 1958 - - Gallo Štefan, ThDr. mimo pastorácie
Kovarce 1953 - - 1962 - - Gallo Štefan, ThDr. správca farnosti
Nitrianska Streda 1958 - - 1958 - - Gallo Štefan, ThDr. administrátor
Žabokreky nad Nitrou 1962 - - 1969 - - Gallo Štefan, ThDr. správca farnosti
Žabokreky nad Nitrou 1969 - - +1970 jan. 5. Gallo Štefan, ThDr. dôchodok