logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFuták Ján, RNDr.

Iné mená:

Futák Joannes

Tituly:

RNDr., botanik

Životopisné dáta:

* 13. januára 1914, Turová, okr. Zvolen – † 7. júla 1980, Bratislava, poch. v Turovej

Životopis:

Pochádzal z roľníckej rodiny, ľudovú školu vychodil v Turovej, gymnázium vo Zvolene a v Banskej Bystrici (1924-1932). V rokoch 1933-1937 študoval teológiu a prírodné vedy na univerzite v Štrasburgu, kde ho 16.7.1937 vysvätili za kňaza. V r. 1943 získal doktorát prírodných vied, v r. 1947 sa habilitoval na docenta.
V r. 1937 sa stal kaplánom v Krupine, v rokoch 1937-1941 pôsobil medzi slovenskými vysťahovalcami vo Francúzsku. V rokoch 1941-1949 prednášal ako asistent a docent na Botanickom ústave Prírodovedeckej fakulty Slovenskej univerzity. Kňazskú službu viac nevykonával. V rokoch 1949-1953 bol vedúcim vegetačného mapovania na povereníctve techniky, v rokoch 1953-1955 vedúcim oddelenia ochrany prírody Slovenského pamiatkového ústavu a v rokoch 1955-1980 pôsobil v Slovenskej akadémii vied (Laboratórium geobotaniky a systematiky rastlín, Botanický ústav, Ústav experimentálnej biológie a ekológie Centra biologicko-ekologických vied).
Je autorom a spoluautorom viacerých odborných botanických knižných prác. Publikoval odborné štúdie v domácich a zahraničných časopisoch (Príroda, Prírodovedný zborník, Zborník Tatranského národného parku, Československé botanické listy, Věda přírodní, Krásy Slovenska, Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti, Biológia a ďalšie). Bol nositeľom viacerých vedeckých vyznamenaní.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 370.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Francúzsko 1937 po - 1941 - - Futák Ján, RNDr. duch.
Krupina 1937 - - 1937 po - Futák Ján, RNDr. kaplán
Zvolen 1941 - - 1942 - - Futák Ján, RNDr. duch.
Dražkovce 1942 - - 1942 - - Futák Ján, RNDr. administrátor
Bratislava 1943 - - +1980 júl 7. Futák Ján, RNDr. mimo pastorácie asistent a docent PvF UK (1948)


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
418657Futák Ján, RNDr.Kremnické hory1943
477447Futák Ján, RNDr.Slovenský herbár. 1. zväzok.1946
945536Futák Ján, RNDr.O Tatranskom národnom parku1946
476458Futák Ján, RNDr.Xenotermná vegetácia skupiny Kňažného Stola (Západné Slovensko)1947
945537Futák Ján, RNDr.Druhová skladba lesov, rašeliniská1954
118366Futák Ján, RNDr.Bibliografia k flóre ČSR do r.19521960
361994Futák Ján, RNDr.Flóra Slovenska 2.časť1966
79086Futák Ján, RNDr.Flóra Slovenska. 1.časť.1966
378491Futák Ján, RNDr.Kvety lesov a lúk1973
362876Futák Ján, RNDr.Flóra Slovenska 3. časť1982

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
49326Kultúra194110-11JÁN FUTÁK ANDREJ KMEŤ AKO PRÍRODOPISEC