logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovForgáč, František (1680-1737)

Iné mená:

Forgács Franciscus.

Životopisné dáta:

* 1680, Levice – † 11. februára 1737, Nagybárkány, Maďarsko

Životopis:

Ako chovanec seminára Marianum sa v r. 1700 stal bakalárom a v r. 1701 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v tom istom seminári v r. 1704 po štvrtom ročníku. 20. septembra toho roka bol vysvätený za kňaza. 6. decembra 1705 bol ustanovený za farára v Kostolnej pri Dunaji. 30. júla 1706 obdržal Mužlu a Obid. Nato pre veľkú nenávisť ľudu, čo nechával deti zomierať bez krstu, zanechal túto farnosť 9. októbra 1711 a odišiel do farnosti Moča, odtiaľ 9. júna 1712 do Svätého Petra pri Komárne. V r. 1714 tam vykonal vizitáciu Pavol Olasz, ktorý vravel, že farár má 34 rokov. 15. júla 1716 obdržal Zemné, a už 16. augusta toho roka Szob, ktorý tiež zanechal, obdržiac 24. novembra 1717 Nagybarkány, kde sa kvôli rešpektu filiálok Luczin a Šamšon konalo 18. februára 1721 vyšetrovanie. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kostolná pri Dunaji 1705 dec. 6. 1710 - - Forgáč, František (1680-1737) farár
Mužla 1706 júl 30. 1711 - - Forgáč, František (1680-1737) farár
Moča 1711 okt. 9. 1712 jún 9. Forgáč, František (1680-1737) farár
Svätý Peter 1712 jún 9. 1716 - - Forgáč, František (1680-1737) farár
Zemné 1716 júl 15. 1717 - - Forgáč, František (1680-1737) farár
Szob(Maďarsko) 1716 aug. 16. 1717 - - Forgáč, František (1680-1737) farár
Nagybárkány (Maďarsko) 1717 nov. 24. +1737 feb. 11. Forgáč, František (1680-1737) farár