logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFoltán Ferdinand, Ing.

Tituly:

Ing. arch., projektant, staviteľ kostolov a farských budov

Životopisné dáta:

* 24. októbra 1908, Veľké Uherce, okr. Partizánske – † 25. augusta 1996, Súľov

Životopis:

Po skončení štúdia teológie v Nitre bol 18. júna 1933 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom vo Veľkých Chlievanoch pri Bánovciach nad Bebravou, v r. 1934 vo Veľkom Rovnom v okrese Bytča, v r. 1935 v Skalitom v okrese Čadca. V rokoch 1936-1940 bol dočasným správcom farnosti Pružina, v r. 1940 kaplánom v Čadci a vo Varíne, v r. 1942 v Považskej Bystrici. V r. 1943 bol duchovným správcom v Rybanoch v okrese Bánovce nad Bebravou. Na krátky čas bol správcom farnosti vo Fačkove, keďže ho 22. októbra 1944 preložili za kaplána do Pruského v ilavskom okrese. V rokoch 1946-1650 bol kaplánom v Bolešove v ilavskom okrese. Potom bol nejaký čas farárom v Dolnom Hričove v okrese Bytča, a dlhšie pôsobil vo farnosti Súľov, rovnako v okrese Bytča. Tu žil aj na dôchodku.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 142-143; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 151; internetové zdroje.
http://www.varin.fara.sk/farnost-varin/farska-kronika/ - s. 24.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Chlievany 1933 - - 1934 - - Foltán Ferdinand, Ing. kaplán
Veľké Chlievany 1933 júl - 1934 apr. - Foltán Ferdinand, Ing. kaplán
Veľké Rovné 1934 - - 1935 - - Foltán Ferdinand, Ing. kaplán
Skalité 1935 - - 1936 - - Foltán Ferdinand, Ing. kaplán
Pružina 1936 - - 1940 - - Foltán Ferdinand, Ing. správca farnosti
Čadca 1940 - - 1940 po - Foltán Ferdinand, Ing. kaplán
Varín 1940 po - 1942 - - Foltán Ferdinand, Ing. kaplán
Považská Bystrica 1942 - - 1943 - - Foltán Ferdinand, Ing. kaplán
Rybany 1943 - - 1944 - - Foltán Ferdinand, Ing. správca farnosti
Fačkov 1943 - - 1944 okt. 22. Foltán Ferdinand, Ing. správca farnosti
Pruské 1944 okt. 22. 1945 - - Foltán Ferdinand, Ing. kaplán
Nemšová 1945 - - 1946 - - Foltán Ferdinand, Ing. kaplán
Bolešov 1946 - - 1950 - - Foltán Ferdinand, Ing. kaplán
Dolný Hričov 1950 - - 1952 - - Foltán Ferdinand, Ing. farár
Súľov-Hradná 1952 - - 1969 - - Foltán Ferdinand, Ing. správca farnosti 1969 č. dekan
Bobot 1981 - - 1982 - - Foltán Ferdinand, Ing. administrátor
Súľov-Hradná 1983 - - 1987 - Foltán Ferdinand, Ing. správca farnosti