logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFogt, Jozef

Iné mená:

Fogt Josephus

Tituly:

kanonik, asesor, opát

Životopisné dáta:

* 15. augusta 1776 – † 17. apríl 1858, Banská Bystrica

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1797 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Dubovej a Žarnovici. Potom bol prebendátom a aulikom. V rokoch 1803-1807 bol farárom v Necpaloch, od r. 1807 v Lovči. Súčasne bol aj profesorom Vysokej školy bohosloveckej. V r. 1808 sa vrátil na faru. V r. 1821 sa stal asesorom, dekanom dištriktu a prosynodálnym examinátorom. V r. 1823 bol vymenovaný za kanonika banskobystrickej kapituly, v r. 1847 za opáta P. Márie de Monte Zebegény.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Necpaly 1803 - - 1807 - - Fogt, Jozef farár
Lovča 1807 - - 1824 - - Fogt, Jozef farár