logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFejérpataky, Gabriel

Iné mená:

Fejérpataky de Eadem et Keletcsény Gabriel.

Tituly:

dištriktuálny dekan, školský inšpektor

Životopisné dáta:

† 2. apríla 1808, Šalgovce, okr. Topoľčany

Životopis:

Pochádzal z liptovského šľachtického rodu. Ako chovanec seminára sv. Štefana bol v r. 1770 kreovaný na magistra filozofie. Teológiu ukončil po štvrtom ročníku v Pázmáneu v r. 1774. Nato pôsobil ako kaplán poldruha roka v Ožďanoch, päť mesiacov v Ostrihome, od r. 1776 osemnásť mesiacov v Lekýri čiže Čajakove. V r. 1778 sa stal farárom v Šarovciach. Za neho sa 11. septembra 1779 konala Baťánova kánonická vizitácia. V r. 1784 prešiel do Radošiny, kde v r. 1786 povstali roztržky medzi ním a bratislavským školským inšpektorom. Od r. 1805 bol dekanom. 8. októbra 1807 bol predstavený ako farár v Tekovských Lužanoch ako dekan, kam prišiel v mesiaci decembri. Zomrel na ceste cez Šalgovce.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Šarovce 1778 - - 1785 - - Fejérpataky, Gabriel farár
Radošina 1784 - - 1807 okt. 8. Fejérpataky, Gabriel farár
Tekovské Lužany 1807 okt. 8. +1808 apr. 2. Fejérpataky, Gabriel farár