logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFaludi, František (1829-1879)

Iné mená:

Faludi Franciscus.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 1. októbra 1829, Nitra – † 19. apríla 1879, Krakovany, okr. Piešťany

Životopis:

Filozofiu študoval v Bratislave, aj teológiu, pokračoval v Ostrihome, potom v Pešti. 19. júna 1853 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Vrábloch a Leviciach, nato 13. apríla 1863 obdržal farnosť Horné Žemberovce, kde v r. 1867 prijal aj úrad dekana dištriktu Bátovce. 17. apríla 1871 prešiel do Krakovian, stal sa dekanom čachtického dištriktu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Žemberovce 1863 apr. 13. 1871 - - Faludi, František (1829-1879) farár
Krakovany 1871 apr. 17. +1879 apr. 19. Faludi, František (1829-1879) farár