logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFabricius, Matej

Iné mená:

Fabricius de Bori Mathias.

Tituly:

kazateľ, náboženský spisovateľ, bernolákovec

Životopisné dáta:

* 24. februára 1743, Trnava – † 3. januára 1803, Bojná, okr. Topoľčany

Životopis:

Pochádzal z gemerskej zemianskej rodiny. Študoval vo svojom rodisku na gymnáziu i na univerzite. V štúdiu pokračoval na univerzite v Budíne, kde dosiahol titul magistra filozofie. 30. októbra 1766 sa stal kaplánom v Šimonovanoch pri Partizánskom, filiálke Malých Krštenian, ktoré sa v nasledujúcom roku oddelili od materskej farnosti ako farnosť. Tam bol 23. novembra 1767 ustanovený za prvého farára. 14. decembra 1775 prešiel do Závady, dnešnej časti Topoľčian. Tam sa v r. 1778 opravil kostol a v r. 1780 tam vykonal Jozef Baťán kánonickú vizitáciu. Vyčerpal predpokladané náklady na nový kostol. Odtiaľ prešiel 1. septembra 1782 do Bojnej, kde v r. 1788 postavil kostol. V r. 1802 urobil súpis majetku farnosti. Tam aj zomrel. Zanechal kostolu vinicu v Krušovciach.
Stal sa vynikajúcim kazateľom, v rukopise zanechal asi sedemsto kázní; z nich 362 napísal po slovensky. O storočie neskôr (v rokoch 1896-1904) uverejnil desať z týchto kázní František Richard Osvald v časopise Kazateľ. Zachovali sa aj dve jeho rukopisné práce. V spise Dictiones sacrae hiemales et vernales sú aj autobiografické časti. Bol riadnym členom Slovenského učeného tovarišstva.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Kotvan, L: Bibliografia bernolákovcov. Martin 1957.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Malé Hoste 1758 sept. 17. 1773 jan. 18. Fabricius, Matej farár
Partizánske-Šimonovany 1767 nov. 23. 1775 dec. 14. Fabricius, Matej farár
Závada 1775 dec. 14. 1782 sept. - Fabricius, Matej farár
Bojná 1782 sept. 1. +1803 jan. 3. Fabricius, Matej farár
Malé Hoste 1782 - - -1791 jan. 1. Fabricius, Matej farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943279Fabricius, MatejDictiones sacrae hiemales et vernales1790?
943280Fabricius, MatejDictiones sacrae aestivae et autumnales1791?