logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovEkker, Jozef

Iné mená:

Ekker Josephus; Ecker

Životopisné dáta:

* 18. marca 1846, Nédeny – † 6. jún 1931

Životopis:

Teológiu absolvoval v najstaršom ostrihomskom seminári a 31. júla 1871 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Okoči. V r. 1876 sa stal dočasným správcom, od r. 1876 farárom v Bácsi. Od 1. mája 1881 pôsobil v obci Baloň v okrese Dunajská Streda, 1909 prísediaci. Zomrel vo veku 85 r. a 60 r. kňazstva.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm
Schem. 1915.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Okoč 1871 - - 1876 - - Ekker, Jozef kaplán
Bácsa.(Maďarsko) 1876 - - 1881 máj 1. Ekker, Jozef farár
Baloň 1881 máj 1. 1918 - - Ekker, Jozef farár