logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovEgelský, Pavol

Tituly:

dištriktuálny dekan, honorárny kanonik, bernolákovský kazateľ

Životopisné dáta:

* 16. januára 1755, Banská Bystrica – † 6. novembra 1824, Žilina

Životopis:

Teológiu študoval v Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava v Nitre a kňazské svätenie prijal 16. januára 1776.
Potom sa stal kaplánom v Žiline. V r. 1787 bola zrušená farnosť vo Višňovom obnovená, no spravoval ju iba kaplán. Aj P. Egelský bol jedným z nich, od r. 1790 bol vo Višňovom farárom. V r. 1806 ho ustanovili za farára v Žiline, kde sa onedlho stal aj dekanom. V roku 1820 ho vymenovali za honorárneho kanonika.
Bol vynikajúcim kazateľom. Viacero jeho kázni vyšlo v rokoch 1848 až 1851 v štvorzväzkovej práci „Poklady kazateľského rečníctva“. Bol štedrým podporovateľom bernolákovcov.

Pramene:

Schematizmy Nitrianskej diecézy; Vagner, J.: Adalékok a Nyitrai székes-káptalan történetéhez. Nitra 1896, s. 344; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny, Žilina 2014, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Višňové 1790 - 1806 máj 20. Egelský, Pavol farár
Žilina 1806 - - 1825 - - Egelský, Pavol farár


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
40102Poklady kazateľského rečníctva1848-18514od prevelebn.Pavla Egelského dekana žilinského povedaná. REČ:o povinnostech farníku naproti svému farárovi