logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDugas, Jozef

Tituly:

Mons., kňaz Košickej arcidiecézy, dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 16. decembra 1950, Hermanovce

Životopis:

Po skončení teologických štúdií na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave ho 8. júna 1974 vysvätil Mons. ThDr. Július Gábriš za kňaza. V rokoch 1974-1976 bol kaplánom v Bardejove, v rokoch 1976-1984 administrátorom v Kračúnovciach v okrese Svidník, v rokoch 1984-1990 v Čaňi v okrese Košice-okolie. V rokoch 1990-1999 bol farárom v Širokom v prešovskom okrese, v rokoch 1999-2001 v Žalobíne v okrese Vranov nad Topľou. Od r. 2001 pôsobil v prešovskej Farnosti Kráľovnej pokoja, zároveň bol od októbra 2006 dekanom dekanátu Prešov II. Od r. 2012 je správcom Charitného domu Františka Františka Majocha vo Veľkom Šariši v prešovskom okrese.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 40;
http://www.kcpresov.estranky.sk/clanky/knazi/dugj.html

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bardejov 1974 - - 1976 - - Dugas, Jozef kaplán
Kračúnovce 1976 - - - - - Dugas, Jozef správca farnosti
Čaňa 1984 - - 1990 - - Dugas, Jozef administrátor
Široké 1990 - - 1999 - - Dugas, Jozef farár
Žalobín 1999 - - 2001 - - Dugas, Jozef farár
Prešov-Kráľovnej pokoja 2001 - - - - - Dugas, Jozef farár