logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDubovský, Juraj zo Svätého Kríža

Iné mená:

Dubovszky Georgius.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 1699? – † 17. augusta 1756, Žiar nad Hronom

Životopis:

19. júna 1723 bol ustanovený za farára vo Velčiciach, odtiaľ prešiel 7. mája 1740 do Svätého Kríža nad Hronom, kde sa stal dekanom. Tam aj zomrel. Jeho testament je k dispozícii.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Velčice 1723 jún 19. 1740 - - Dubovský, Juraj zo Svätého Kríža farár
Žiar nad Hronom 1740 máj 7. +1756 aug. 17. Dubovský, Juraj zo Svätého Kríža farár