logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDubovický, Anton

Tituly:

honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 3. februára 1948, Žilina – † 12. marca 2014, Stará Bystrica

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 10. júna 1973 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v rokoch 1973-1974 v Bošanoch, okr. Partizánske, v r. 1974 bol nakrátko v Považskej Bystrici a potom až do r. 1979 v Papradne v okrese Považská Bystrica. Od r. 1979 spravoval susednú farnosť Jasenica až do r. 1994. Od r. 1994 spravoval farnosť Predmier v okrese Bytča. Od r. 1997 bol správcom farnosti v Lutišiach v žilinskom okrese až do r. 2009, kedy odišiel do dôchodku a vypomáhal vo farnosti Stará Bystrica do r. 2011. Na odpočinku prežíval v rodisku, kde zomrel a kde je aj pochovaný.

Pramene:

Schematizmus nitrianskej diecézy 1996, s. 126-127; internetové zdroje.
Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 135.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bošany 1973 - - 1974 - - Dubovický, Anton kaplán
Považská Bystrica 1974 - - 1974 po - Dubovický, Anton kaplán
Papradno 1974 po - 1979 - - Dubovický, Anton kaplán
Jasenica 1979 - - 1994 - - Dubovický, Anton správca farnosti
Predmier 1994 - - 1997 - - Dubovický, Anton správca farnosti
Lutiše 1997 - - 2009 - - Dubovický, Anton správca farnosti 2008 honor. dekan
Stará Bystrica 2009 - - 2014 - - Dubovický, Anton výpomocný duchovný
Stará Bystrica 2014 - - +2014 marec 12. Dubovický, Anton dôchodok