logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDualský, Ján

Iné mená:

Dualszký, Dualský Ján

Tituly:

regionálny historik, kanonik, titulárny opát

Životopisné dáta:

* 6. januára 1808, Senica – † 22. marca 1881, Nitra

Životopis:

Pochádzal z notárskej rodiny. Gymnázium vychodil v Nitre, kde v r. 1830 absolvoval i štúdium teológie a vysvätili ho za kňaza. V rokoch 1830-1835 pôsobil ako vychovávateľ u grófa Jozefa Medňanského, v rokoch 1833-1839 bol kaplánom v Trenčíne, v r. 1843 farárom v Opatovej nad Váhom, v r. 1844 v Beckove, v r. 1871 sa stal nitrianskym kanonikom a hradnianskym archidiakonom, v r. 1875 titulárnym opátom. Venoval sa výskumu histórie lokalít Beckova a Nitry (v miestach jeho najdlhšieho pôsobenia).
V časopise Magyar Történeti Tár uverejnil časti z denníka Ladislava Révaia z rokov 1600-1605 (1857), prispel do náboženskej práce Reči sobášne ku kresťanským slúbencom (1845). Z jeho regionálno-historických prác zostalo v rukopise dielo Historia areis et oppidi Beczkó (Dejiny územia a mestečka Beckov). V r. 1875 vyšlo tlačou dielo o Nitre.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 262.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Trenčín 1836 - - - - - Dualský, Ján kaplán
Opatová 1842 - - 1844 - - Dualský, Ján farár
Beckov 1844 - - 1871 - - Dualský, Ján farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
928398Dualský, JánHistoria areis et oppidi Beczkó1869?
928399Dualský, JánNyitra vár és város történelmi vázlata1875