logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDreikovič, Pavol

Iné mená:

Dreikovics Paulus.

Životopisné dáta:

* 1663, Unín, okr. Skalica – † po máji 1710, Pobedim, okr. Nové Mesto nad Váhom

Životopis:

Ako svetský študent sa stal na Trnavskej univerzite v r. 1687 bakalárom, ako chovanec seminára sv. Štefana v r. 1688 magistrom filozofie. Teológiu študoval v generálnom uhorskom seminári a 18. decembra 1690 bol ako štvrták vysvätený za kňaza. Potom bol vyhlásený za bakalára teológie. 21. decembra 1691 bol ustanovený za farára v Dolnej Strede, odtiaľ bol 6. apríla 1695 ustanovený do Pobedima, kde Imrich Pongrác vykonal 26. marca 1697 vizitáciu, v ktorej zaznačil o farárovi, že má 34 rokov. Tento vizitátor konal zaňho vizitáciu aj v r. 1700. Vtedy povedal o farárovi: celebruje často, viacerí upozorňoval tých, čo majú viac, aby dali niečo pre svoj kostol a pre svoju dušu. Sťažoval sa na obyvateľov filiálok, že neposkytujú to potrebné. V r. 1705 napadli Pobedim kuruci a nemecká armáda a vylúpili kostol. Čokoľvek bolo proti, buď vylúpili alebo zruinovali. Vtedy sa stratila aj matrika, takže začal písať novú. Pracoval až do mája 1710.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dolná Streda 1691 dec. 21. 1695 - - Dreikovič, Pavol farár
Pobedim 1695 apr. 6. 1710 máj - Dreikovič, Pavol farár