logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDivisch, Mikuláš

Iné mená:

Divisch Nicolaus

Životopisné dáta:

* 15. októbra 1787, Predmier, okr. Bytča – † 8. februára 1835, Sebedražie, okr. Prievidza

Životopis:

Študoval v Kremnici, Trnave a teológiu v Banskej Bystrici. V r. 1809 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Detve, Kláštore pod Znievom, správcom farnosti v Mošovciach, Háji, v r. 1812 v Kláštore pod Znievom, potom kaplánom v Horných Hámroch, Bojniciach, Kremnici, správcom farnosti v Jastrabej, kaplánom v Tajove, Španej Doline, Sáse, Turčianskom Svätom Ďure. V r. 1821 bol správcom farnosti v Hornej Vsi, potom kaplánom v Kremnici, Podkoniciach a Novej Bani. Od r. 1824 pôsobil v Kľaku, najprv ako administrátor, od r. 1825 ako farár. V r. 1831 odišiel pôsobiť do seminára, v tom roku pôsobil v Trubíne. V r. 1833 sa stal správcom farnosti v Horných Opatovciach a v tom istom roku prešiel do Sebedražia, kde aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kláštor pod Znievom 1812 - - 1812 - - Divisch, Mikuláš administrátor
Tajov 1819 sp. - - - - Divisch, Mikuláš kaplán
Horná Ves 1821 - - 1822 - - Divisch, Mikuláš administrátor
Podkonice 1823 sp. - - - - Divisch, Mikuláš kaplán
Kľak 1824 - - 1831 - - Divisch, Mikuláš farár
Lovčica - Trubín 1831 - - 1833 - - Divisch, Mikuláš administrátor
Sebedražie 1833 - - 1835 - - Divisch, Mikuláš farár