logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDemovič, Bartolomej

Iné mená:

Demovich Bartholomaeus

Životopisné dáta:

* 24. augusta 1841, Bogdanovec, Chorvátsko – † 30. decembra 1922, Nová Baňa, okr. Žarnovica

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol 3. septembra 1864 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Jastrabej, Detve, Čiernom Balogu a Banskej Bystrici, kde bol aj katechétom. Od r. 1875 bol farárom vo Valči, od r. 1882 v Malinovej. V rokoch 1884-1886 bol správcom farnosti v Bystričanoch, v rokoch 1886-1906 v Močiari, v rokoch 1906-1911 v Kľaku, v rokoch 1911-1913 v Brehoch. Potom žil na dôchodku v Novej Bani, kde zomrel a kde je aj pochovaný. V HD Valča sa píše: Bol vždy zanietený svojim slovenským pôvodom, ktorý aj druhým pripomínal. Dostal sa do rozporu s mnohými ľuďmi pre túto príčinu. Keď si vypil, nebolo sním reči a nezniesol odpor. Valčania žiadali proti nemu vyšetrovanie a preložili ho do Cachu čiže Malinovej. V r. 1886 sa sám ponosoval v HD Močiara takto: „Z Bystričian pre zlých ľudí, vyhlásený za politického agitátora a protižidovského rečníka proti ich bohatstvu, ktoré držia a falošne udaný, že búrim proti Maďarom, kapit. vikár Berlica, ani nevyčkajúc výsledok vyšetrovania, iba pre reči, ktoré sa mu dostali do ušú, chcejúc sa zapáčiť niektorým šovinistom, ani ma nevypočujúc preložil ma z Bystričian do Močiara za administrátora. V procese som zvíťazil, lebo som plno oslobodený a moji protivníci s hanbou museli odstúpiť. Nič menej tu v Močiari trčím, v tomto vyhnanstve a očakávam, či sa nájde ľudský a opravdivý biskup, ktorý snáď odvráti toto moje vyhnanstvo. Týmto nespravodlivým preložením mi vikár zapríčinil 200 zl škody a nezdá sa, že by mi ju chcel vynahradiť. Ani to mi nevyhovel, aby som sa nemusel sťahovať v zime, ale bez meškania som musel odísť do týchto odľahlých a strašných hôr s narušeným zdravím.“

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Čierny Balog 1866 sp. - - - - Demovič, Bartolomej kaplán
Valča 1875 - - 1883 - - Demovič, Bartolomej farár
Malinová 1882 - - 1884 - - Demovič, Bartolomej farár
Bystričany 1884 - - 1887 - - Demovič, Bartolomej farár
Močiar 1886 - - 1906 - - Demovič, Bartolomej farár
Kľak 1906 - - 1911 - - Demovič, Bartolomej farár
Brehy 1911 - - 1913 - - Demovič, Bartolomej farár