logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovĎateľ, Anton

Iné mená:

Gyattel, Anton

Tituly:

kanonik, veľprepošt, kazateľ, homiletický spisovateľ.

Životopisné dáta:

* 25. marca 1733, Bánovce nad Bebravou – † 8. marca 1806, Nitra

Životopis:

Gymnázium vyštudoval v Nitre, filozofiu a teológiu v Trnave (1756). Bol arcibiskupským tajomníkom v Ostrihome (1756-1758), potom do r. 1770 farárom v Pruskom a postupne kanonikom, generálnym vikárom a veľprepoštom v Nitre (1803).
Ako spoluzakladateľ pobočného stánku Slovenského učeného tovarišstva v Nitre patril do staršej generácie bernolákovcov. Z jeho homiletického diela sa zachovala iba jedna príležitostná kázeň Operarius Fidelis Ad Proemia Sero, Sed Ad Magna Vocatus, to jest Swaty Jozejf Calasanctius Od Matky Boží Sokol Pobožných Zakladatelov (Bratislava, 1768), ktorú predniesol v kostole v Prievidzi pri príležitosti vyhlásenia Jozefa Kalazanského za svätého. Je napísaná v predbernolákovskej slovenčine. Kázeň vydal aj M. Rešetka v 1. zväzku Kázní príhodných (Trnava, 1831).

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 280; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Pruské 1758 júl - 1770 - - Ďateľ, Anton farár matrika