logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovČulen, Michal

Životopisné dáta:

* 13. apríla 1838 v Brodskom pri Šaštíne – † 16. januára 1907, Trenčianska Teplá

Životopis:

Narodil sa 13. apríla 1838 v Brodskom pri Šaštíne v roľníckej rodine, rodičom Jozefovi Čulenovi a Alžbete rod. Balgovej.
Základnú školu vychodil v Brodskom a vo Velkých Levároch. Gymnázium začal navštevovať v roku 1851 v Trnave. Toto štúdium mu financoval Štefan Čulen, kaplán v Gajari (Ostrihomská diecéza). Po dvoch rokoch prešiel do Banskej Bystrice, kde jeho príbuzný, kňaz Martin Čulen, bol vymenovaný za profesora na tomto gymnáziu. Tu, pod vedením svojho strýka, študoval štyri roky. Potom bol prijatý na štúdiá nitrianskym biskupom Imrichom Paludajom. Filozofické a teologické štúdium v Nitre úspešne ukončil (hoci ho trápili bolesti v hrudi a vykašliaval krv). V roku 1862 prijal z rúk nitrianskeho biskupa Augustína Roškovániho kňazské svätenie.
Prvé jeho pôsobisko bolo miesto kaplána v (Veľkej) Divine v roku 1863. Tu pôsobil len desať mesiacov, bol preložený do Považskej Bystrice, kde pôsobil iba štyri mesiace. V rokoch 1864-1869 pôsobil ako kaplán v Nemšovej a svoje kaplánske pôsobenie ukončil v Dubnici nad Váhom v rokoch 1869-1873. Dňa 31. januára 1873 bol barónom Šimonom Sinom prezentovaný (menovaný) za farára v Selci. Tu pôsobil do roku 1877.
20. novembra 1877 bol prezentovaný za farára v Hornej Súči. Tu pôsobil 13 rokov. Za jeho pôsobenia vznikol v roku 1886 Spolok sv. ruženca. V roku 1888 dal z úcty k Panne Márii umiestniť na bočný oltár kamennú sochu Lurdskej Panny Márie. V tom čase značne vzrástol počet členov Spolku sv. ruženca. V júli 1884 sa robila oprava veže kostola, ktorú na účet panstva previedol tesársky majster, mlynár Štefan Strieženec z Dubnice.
V roku 1890 Michal Čulen odišiel do farnosti Trenčianska Turná, kde účinkoval do roku 1902. Jeho posledným pôsobiskom bola farnosť Trenčianska Teplá, kde ako farár pôsobil do svojej smrti. Zomrel 20. januára 1907 v Trenčianskej Teplej a tu je i pochovaný.

Pramene:

Čajová Júlia: História farnosti Horná Súča, Horná Súča 2004, ISBN 80-969117-2-4

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Selec 1873 - - 1877 - - Čulen, Michal farár
Horná Súča 1877 - - 1890 - - Čulen, Michal farár
Trenčianska Turná 1890 - - 1902 - - Čulen, Michal farár
Trenčianska Teplá 1902 - - 1906 - - Čulen, Michal farár