logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovČizmazia, Ján (1798-1870)

Iné mená:

Csizmazia, Ján

Životopisné dáta:

* 23. apríla 1798, Nové Zámky – † 19. augusta 1870, Suchá nad Parnou, okr. Trnava

Životopis:

Filozofiu a teológiu absolvoval v Trnave, v seminári Marianum v r. 1821. Rok 1822 strávil v kňazskom ústave v Ostrihome. 27. júna 1822 bol vysvätený za kňaza.
Potom tri mesiace zastupoval farára v Horných Turovciach. Jeden rok bol vychovávateľom u Pavla Viktora Szerdahelyi v Komárne. V r. 1823 sa stal kaplánom v Tekovských Lužanoch, nato v Drégelypalánku, v r. 1827 spravoval Plášťovce a celý rok 1828 Egeg čiže Hokovce. Dočasne bol znova kaplánom v Šahách. V r. 1829 bol duchovným správcom v Tekovských Lužanoch a v r. 1830 v Novom Tekove. V r. 1831 bol poslaný za administrátora do Kóspallagu, kde sa 6. júna 1832 stal farárom. 16. januára 1844 prešiel do Nového Tekova, odtiaľ v r. 1849 do Šaroviec, čoho sa v r. 1855 vzdal, pretože bol politický prenasledovaný a zajatý. V r. 1859 bol oslobodený, dva roky bol subsidiárom v Doroghu. Odtiaľ sa v r. 1862 stal administrátorom v Hájskom a 20. júla 1863 farárom v Zelenči, z ktorej farnosti bol 23. apríla 1866 povýšený do Suchej nad Parnou, kde zomrel.
Napísal článok o pestovaní tabaku v Hontianskej župe. V r. 1856 vyšla tlačou jeho kázeň z 31. augusta 1856 pri príležitosti posviacky arcibiskupského chrámu v Ostrihome s názvom Vallásos hangulat az esztergomi érseki főtemplom felszentelésének ünnepére (Pobožná nálada slávnosti posvätenia ostrihomského arcibiskupského chrámu).

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, II. 391, elektronický text; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Plášťovce 1827 - - 1827 - - Čizmazia, Ján (1798-1870) administrátor
Hokovce 1828 - - 1828 - - Čizmazia, Ján (1798-1870) administrátor
Tekovské Lužany 1829 - - 1830 - - Čizmazia, Ján (1798-1870) interný administrátor
Kóspallag (Maďarsko) 1831 - - 1844 jan. 16. Čizmazia, Ján (1798-1870) administrátor, farár
Nový Tekov 1831 - - 1831 - - Čizmazia, Ján (1798-1870) administrátor
Nový Tekov 1844 jan. 16. 1848 - - Čizmazia, Ján (1798-1870) farár
Šarovce 1849 - - 1855 - - Čizmazia, Ján (1798-1870) farár
Hájske 1862 - - 1863 júl 20. Čizmazia, Ján (1798-1870) farár
Zeleneč 1863 júl 20. 1866 mar. 24. Čizmazia, Ján (1798-1870) farár
Suchá nad Parnou 1866 mar. 24. +1870 aug. 19. Čizmazia, Ján (1798-1870) farár