logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovCellý, Jozef

Iné mená:

Cellý Josephus

Životopisné dáta:

* 16. septembra 1885, Ivanovice na Hané (CZ) – † po r. 1900, Petrova Ves, okr. Skalica

Životopis:

Teológiu absolvoval v Ostrihome a 10. novembra 1878 bol vysvätený za kňaza. Bol poslaný za kaplána do Mojmíroviec. Od r. 1880 v Radošovciach, od r. 1882 v Uníne a Šaštíne, rovnako kaplánom, 1887 administrátor v Šaštíne, 1888 administrátor v Borskom Mikuláši, r. 1889 sa stal administrátorom a v rovnakom roku farárom v Kuklove. Od r. 1895 pôsobil v Petrovej Vsi v skalickom okrese, ktorý významne ovplyvnil život veriacich vo farnosti. Venoval sa osvetovej i národnobuditeľskej práci. Založil čitateľský krúžok, obnovil spolok svätého Ruženca a založil dva nové náboženské spolky.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894;
internetové zdroje; www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm
Schem. 1915.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Mojmírovce 1878 - - 1880 - - Cellý, Jozef kaplán
Radošovce 1880 - - 1882 - - Cellý, Jozef kaplán
Unín 1882 - - 1885 - - Cellý, Jozef kaplán
Šaštín 1885 - - 1887 - - Cellý, Jozef kaplán
Šaštín 1887 - - 1887 - - Cellý, Jozef administrátor
Borský Mikuláš 1888 - - 1888 - - Cellý, Jozef administrátor
Kuklov 1889 - - 1895 - - Cellý, Jozef farár
Petrová Ves 1895 - - 1928 - - Cellý, Jozef farár