logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBrna, Ján

Iné mená:

Brna Joannes.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

16. októbra 1686 bol ustanovený za farára v Jedľových Kostoľanoch v okrese Zlaté Moravce. Odtiaľ 10. januára 1687 prešiel do Bobrovca pri Liptovskom Mikuláši, kde 15. septembra toho roka prijal aj Trstené. 12. decembra 1705 bol ustanovený v Liptovskom Michale, 20. júla 1706 prešiel do Dolných čiže Liptovských Matiašoviec, odtiaľ 12. mája 1707 do Ružomberka, kde bol opakovane ustanovený 3. mája a 8. júla 1711. Potom 6. augusta 1724 prijal Nemeckú čiže Partizánsku Ľupču, kde pôsobil až do r. 1720.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bobrovec 1687 jan. 10. 1706 júl 20. Brna, Ján farár
Liptovský Michal 1705 dec. 12. 1706 - - Brna, Ján farár
Liptovské Matiašovce 1706 júl 20. - - - Brna, Ján farár
Ružomberok 1707 máj 12. 1711 aug. - Brna, Ján farár
Partizánska Ľupča 1724 aug. 6. 1729 - - Brna, Ján farár