logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBriška, Peter

Iné mená:

Fulgur, P. Trenčan a profesor Slovák, Briška, Peter

Tituly:

politik, náboženský publicista, národný pracovník, prekladateľ

Životopisné dáta:

* 27. júla 1895, Stará Lehota, okr. Nové Mesto nad Váhom – † 28. augusta 1939, Veľké Chlievany

Životopis:

Pochádzal z početnej rodiny ako najstarší syn (jeho mladší brat bol národohospodár a vysokoškolský profesor Rudolf Briška, 1908-1971). Teológiu študoval v Banskej Bystrici. Za kňaza bol vysvätený v r. 1918.
Ako profesor náboženstva pôsobil na gymnáziu v Prievidzi; prispel k národnobuditeľskej práci tamojšej inteligencie. Od r. 1924 bol farárom v Lazanoch. V r. 1937 odišiel do nitrianskej diecézy a bol farárom vo Veľkých Chlievanoch pri Bánovciach nad Bebravou. Zomrel 44-ročný.
V r. 1925 začal pracovať ako šéfredaktor 2. ročníka denníka Ľudová politika. Stal sa popredným politikom Československej strany lidovej na Slovensku (neskoršie tzv. Mičurovej strany), a to ako generálny tajomník slovenskej pobočky tejto strany. V kultúrnom prostredí Hornej Nitry vyrástol ako nádejný národovec. V r. 1920 stál spolu s P. Peticom a J. Mjartanom pri založení Spolku severonitrianskych akademikov, ktorý mal ušľachtilý program: „Na mravných podkladoch spieť k vysokej kultúre slovenskej.“ Popri pedagogickej práci sa čoraz väčšmi angažoval v redakčnej a novinárskej sfére. V r.1920-1922 bol redaktorom nezávislého časopisu Hornej Nitry Náš kraj; v rokoch 1925-1938 šéfredaktorom tlačového orgánu Československej strany lidovej Ľudová politika a súčasne šéfredaktorom jej týždenníka Ľudový chýrnik. Svojou politickou líniou sa po r.1938 nepresadil - neprávom ho označovali za čechoslovakistického politika. Stal sa ideovým vodcom svojej strany a funkcionárom Orla.
Z orolskej problematiky publikoval Rukoväť orolskej mládeže slovenskej (Brno 1922) a divadelnú hru Orlica (1923). Z náboženskej tematiky mu v tom istom roku vyšla divadelná hra o sv. Bernadete Lurdská pasáčka. V rýdzo národnom duchu sú vedené jeho Rozmluvy slovensko-maďarské pre školy a samoukov (1920). Väčšiu pozornosť si zaslúži jeho učebnica cirkevných dejín pre gymnáziá Dejepis cirkvi rímskokatolíckej (1927) i jeho preklady náboženskej literatúry z češtiny a z nemčiny.

Pramene:

Slovenský biografický slovník I. Martin 1986, s. 324; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Lazany 1924 - - 1936 - - Briška, Peter farár
Veľké Chlievany 1937 mar. 1. 1939 aug. 28. Briška, Peter farár


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
893647Briška, PeterRozmluvy slovensko-maďarské1920
893649Briška, PeterRukoväť orolskej mládeže slovenskej1922
893640Briška, PeterOrlica1923
477223Briška, PeterOtče náš1925
893645Briška, PeterPri kávičke1925??
893637Briška, PeterDejepis cirkvi rímsko-katolíckej1928
888084Briška, PeterSpillmann, Jozef: Obeta spovedného tajomstva1942

Preklady diel zahraničných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
905796Vaněk, JozefSvätá Filomena1922
1042710Lúrdská pasáčka1923
904944Štolba, JosefVodné družstvo1924
894581Čepreghy, FraňoŽltý žrebec1925
901284Lurdská pasáčka1928