logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBričkovský, Milan

Tituly:

kňaz Žilinskej diecézy

Životopisné dáta:

* 14. júna 1955, Žilina

Životopis:

Po skončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave bol 27. októbra 1979 vysvätený za kňaza. V rokoch 1979–1980 bol kaplánom v Bánovciach nad Bebravou, potom absolvoval základnú vojenskú službu. V r. 1982 sa vrátil do Bánoviec nad Bebravou, v rokoch 1983–1986 bol kaplánom v Trenčíne. V rokoch 1986–1987 spravoval farnosť Bolešov v okrese Ilava, v rokoch 1987–1991 farnosť Považské Podhradie v okrese Považská Bystrica. V rokoch 1991–1994 bol správcom farnosti v Bobote, v rokoch 1994–1999 duchovným správcom vo Veľkej Hradnej, ktorá je filiálkou farnosti Dubodiel. V rokoch 1999–2003 bol výpomocným duchovným v Trenčianskej Turnej, od r. 2003 je výpomocným duchovným v Bytči.

Pramene:

Schematizmus nitrianskej diecézy 1996. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 121;
http://www.dcza.sk/sk/schematizmus/knazi/brickovsky-milan-vypomocny-duchovny
Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 126.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bánovce nad Bebravou 1979 - - 1983 - - Bričkovský, Milan kaplán 1980-82 zákl. voj. sl.
Trenčín 1983 - - 1986 - - Bričkovský, Milan kaplán
Bolešov 1986 - - 1987 - - Bričkovský, Milan správca farnosti
Považské Podhradie 1987 - - 1991 - - Bričkovský, Milan správca farnosti
Bobot 1991 - - 1994 - - Bričkovský, Milan správca farnosti
Dubodiel 1994 - - 1999 - - Bričkovský, Milan duchovný správca
Trenčianska Turná 1999 - - 2003 - - Bričkovský, Milan výpomocný duchovný
Bytča 2003 - - - - - Bričkovský, Milan výpomocný duchovný