logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBranikovič, Imrich

Tituly:

honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 5. novembra 1905, Tormoš, dnes Chrenová, časť Nitry – † 20. februára 1991, Žírany, okr. Nitra

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol 1. júla 1928 vysvätený za kňaza. V rokoch 1928-1932 bol kaplánom v Lietave, od r. 1933 bol v Uhrovci, kde sa stal dočasným správcom a od r. 1940 farárom. Od r. 1962 bol farárom v Motešiciach, okr. Trenčín. V r. 1975 mu udelili titul čestného dekana. Dňa 1. septembra 1977 nastupuje za farára do farnosti Žirany v okrese Nitra, kde o rok neskôr slávil svoju zlatú omšu. Počas jeho pôsobenia bol farský kostol zrekonštruovaný. Tu žil až do svojej smrti. Je pochovaný na miestnom cintoríne.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 135; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 149; internetový zdroj.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Lietava 1928 - - 1933 - - Branikovič, Imrich kaplán
Uhrovec 1933 - - 1933 - - Branikovič, Imrich kaplán
Uhrovec 1933 - - 1962 - - Branikovič, Imrich administrátor, farár
Motešice 1962 - - 1977 sept. 1. Branikovič, Imrich správca farnosti 1975 č. dekan
Žirany 1977 sept. 1. 1986 - - Branikovič, Imrich správca farnosti