logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBotlik, Juraj Alexius

Iné mená:

Botlik Bottyán Georgius, Alexius.

Životopisné dáta:

* 1715, Košúty, okr. Galanta – † 18. marca 1781, Nenince, okr. Veľký Krtíš

Životopis:

Študoval na Pázmaneu, kde podúčal synovca arcibiskupa Imricha Eszterházi vo filozofii. 6. novembra 1735 vstúpil do alumnátu budínskeho Széchényiana. Po druhom ročníku teológie bol vysvätený za kňaza. 31. januára 1738 sa stal kaplánom v Pešti, kde pracoval až do apríla 1743, kedy bol 23. apríla ustanovený za farára v Čajakove, kde začal písať matriky. Dal podnet k tomu, aby sa vo filiálke Domaša, kde kalvíni porazili katolíkov, boli výrokovo donútení, buď prijať katolícku vieru alebo opustiť usadlosť. Vo filiálke Čata, na cirkevné náklady a z darov paulínov z Márianosztry, veriacich a farára bol v r. 1747 vystavaný od základov kostol sv. Jána Krstiteľa. Odtiaľ prešiel 20. októbra 1751 do Želiezoviec, odkiaľ 2. novembra 1752 odišiel, 29. marca 1754 bol ustanovený v Hrkáči (pri Gemerskej Vsi), odkiaľ v tom istom roku odišiel. 20. marca 1762 sa stal administrátorom vo Veľkých Chrašťanoch, odtiaľ odišiel 28. júla toho roka. Potom sa 6. júna 1763 stal administrátorom v Neninciach. Napísal to Imrich Foglár v súpise r. 1766. V r. 1779 sa konala kánonická vizitácia, v ktorej sa hovorilo o ňom, že všetkými zmenami prechádzal mlčky. Tam zomrel vo veku 66 rokov.

Pramene:

A pesti főtempl. tört. I. 259; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hronovce 1743 máj 23. 1751 okt. 20. Botlik, Juraj Alexius farár
Želiezovce 1751 okt. 20. 1752 - - Botlik, Juraj Alexius farár
Gemerská Ves 1754 mar. 29. 1754 - - Botlik, Juraj Alexius farár
Chrašťany 1762 feb. 20. 1762 júl 28. Botlik, Juraj Alexius farár
Nenince 1763 jún 6. +1781 mar. 18. Botlik, Juraj Alexius farár