logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBošnák Rudolf, Mons. ThLic.

Iné mená:

druhé meno Alojz

Tituly:

publicista, prekladateľ, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 9. januára 1918, Bučany, okr. Trnava – † 28. júna 2009, Nitra

Životopis:

Gymnaziálne štúdiá absolvoval v rokoch 1929-1937 ako chovanec Malého seminára v Nitre, teológiu študoval na tamojšej Vysokej škole bohosloveckej (1937-1942). Kňazskú vysviacku prijal 21. júna 1942 v Nitre.
Ako kaplán pôsobil v Pruskom (1942), Dubnici nad Váhom (1942-1943), Žiline (Kostol Najsvätejšej Trojice 1943-1947), zároveň postgraduálne študoval na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, získal licenciát teológie (1950); ďalej pôsobil v pastorácii ako kaplán v Bytči (1947), v Trenčianskej Turnej s duchovnou službou vo väznici v Ilave (1947-1949), v Nitre-Dolnom meste (1949-1950). Počas kaplánskych rokov postgraduálne študoval na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave a v roku 1950 získal licenciát z teológie. Za komunistického režimu ho nespravodlivo odsúdili na dvanásť rokov odňatia slobody, prepadnutie majetku a na peňažný trest 20 000,– Kčs. Väznený bol v r.1950-1960, po prepustení nedostal štátny súhlas. Pracoval v Ústave geodézie a kartografie (1960), neskôr ako autoklampiar v Drutechne Bratislava (1960-1967). V rokoch 1967-1978 pôsobil ako správca farnosti Veľké Bielice. Dňa 6. januára 1978 ho vymenovali za čestného biskupského radcu (parochus consultor). V rokoch 1978-1991 správca farnosti v Oponiciach, kde sa stal aj dekanom. V roku 1990 ho pápež Ján Pavol II. na žiadosť nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Jána Chryzostoma kardinála Korca vymenoval za pápežského preláta. V tom istom roku – 1991 – sa stal rektorom Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a moderátorom štúdia na Teologickom inštitúte (1991-1996). Bol správcom farnosti Beckov (1996-1997), od roku 1997 žil na odpočinku v Nitre. V tom čase však pôsobil aj ako duchovný vincentiek, ktoré pôsobia v kňazskom seminári a takmer do smrti celebroval sväté omše v Kaplnke sv. Ladislava v teologickom inštitúte. Pri príležitosti jeho deväťdesiatych narodenín ho v roku 2007 Svätý Otec Benedikt XVI. na žiadosť nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. univ. prof. ThDr. Viliama Judáka, PhD. vyznamenal titulom apoštolského protonotára.
Zomrel 28. júna 2009 vo veku 91 rokov a je pochovaný na cintoríne sv. Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre.
Zachoval sa list, v ktorom sa zmienil o priebehu SNP v Žiline.
„Na briežku pred farou dvaja vojaci postavili guľomet. Videl som ich z môjho kaplánskeho okna. Vyšiel som von a pýtam sa: »Čo sa stalo?« Odpoveď: »Povedali nám v kasárňach, že Nemci nám chcú zobrať prezidenta Tisu. Musíme si ho brániť.«“
Ako prvý rektor Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre bol aj pri zrode časopisu bohoslovcov Gorazd, ba aj sám v tomto časopise uverejňoval svoje príspevky. V tomto období udržiaval styky so zahraničím, ktoré nadviazal ešte v totalitnom režime. Osobitne udržiaval kontakty so Soľnohradskou diecézou v Rakúsku.
Príležitostne prispieval do Katolíckych novín, Duchovného pastiera, Rodinného spoločenstva, Hlasov z domova a z misií. Prekladal z nemčiny: Ján Pavol I.: Verím. Myšlienky k Apoštolskému vyznaniu viery (Nitra 1999); E. Kapellari: Posvätné znaky v liturgii a vo všedný deň (rkp.). Dielo Všetci sme ľudia, alebo Ako zostať človekom vydal Peter Buček v Nitre až po jeho smrti v roku 2010.

Pramene:

Hetényi Varga, K.: Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában 3. Lámpás Kiadó Abaliget, 1996, s. 555-556; Judák, V.: Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre. Nitra 1995: Mikloško, F.: Nebudete ich môcť rozvrátiť. Bratislava 1991, s. 170; Mitošinka, V.: Pamäti kňaza 1948-1966. Bratislava 1992, s. 186, 279; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis. Nitra 1942, s. 108; Tamtiež. Nitra 1947, s. 135; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 149; Schematizmus slovenských katolíckych diecéz. Bratislava - Trnava 1978, s. 303-304; Schematizmy Nitrianskej diecézy 1993, 1996, 2000, Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 124-125, Trpiaci svedkovia viery, GORAZD N. F., Kňazský Seminár Sv. Gorazda, Nitra 2018, s. 39.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Pruské 1942 - - 1942 po - Bošnák Rudolf, Mons. ThLic. kaplán
Dubnica nad Váhom 1942 po - 1943 - - Bošnák Rudolf, Mons. ThLic. kaplán
Žilina 1943 - - 1947 - - Bošnák Rudolf, Mons. ThLic. kaplán
Bytča 1947 - - 1947 po - Bošnák Rudolf, Mons. ThLic. kaplán
Dolný Hričov 1947 - - 1947 dec. 15. Bošnák Rudolf, Mons. ThLic. kaplán
Trenčianska Turná 1947 dec. 15. 1949 - - Bošnák Rudolf, Mons. ThLic. kaplán 1947-49 duchovný správca väznice Ilava
Nitra (dolné mesto) 1949 - - 1950 - - Bošnák Rudolf, Mons. ThLic. kaplán 1950 ThLic.
1950 - - 1967 - - Bošnák Rudolf, Mons. ThLic. mimo pastorácie
Veľké Bielice 1967 - - 1968 - - Bošnák Rudolf, Mons. ThLic. kaplán
Veľké Bielice 1968 - - 1978 - - Bošnák Rudolf, Mons. ThLic. správca farnosti 1978 parochus consultor
Oponice 1978 - - 1991 - - Bošnák Rudolf, Mons. ThLic. správca farnosti dekan, 1991 pápežský prelát
Nitra 1991 - - 1996 - - Bošnák Rudolf, Mons. ThLic. rektor Kň. semin. moderátor štúdia
Beckov 1996 - - 1997 - - Bošnák Rudolf, Mons. ThLic. správca farnosti
Nitra 1997 - - +2009 jún 28. Bošnák Rudolf, Mons. ThLic. dôchodok duchovný vincentiek, 2007 apoštolský protonotár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
466588Bošnák Rudolf, Mons. ThLic.Všetci sme ľudia alebo ako zostať človekom2010